Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

Matlab Grader

Co je Matlab Grader

Služba MATLAB Grader slouží k automatizovanému hodnocení studentských úloh řešených v prostředí MATLAB. V průběhu výuky tak může vyučující získat rychlou zpětnou vazbu od studentů, zda pochopili probíranou látku. Při využití služby MATLAB Grader integrované do prostředí Moodle je možno využívat Grader i k automatizovanému hodnocení studentských testů, řešených v prostředí MATLAB.


Více o službě Grader najdete na stránce
:

https://www.mathworks.com/products/matlab-grader.html


Přístup ke službě MATLAB Grader je prostřednictvím stránky:

https://grader.mathworks.com/


Použití služby MATLAB Grader při výuce je představeno také v rámci online kurzu pro učitele "Teaching with MATLAB", který je dostupný přímo z Portálu Matlab pro UNOB.